Rolskov Planteskoles Plantehotel


Vinteropbevaring af frostfølsomme planter
Helpension

Planterne udsættes på afstand på drivhusgulvet for at give de bedst mulige lysfold gennem hele perioden og med hver sin drypslange.
Der holdes frostfrit, gødes, lettere beskæring, lugning og der udluftes for at give planterne de bedst mulige forhold.
Såfremt der er et misforhold mellem planten og pottens volumen, kan ompotning bestilles individuelt efter tilbud.
Der kan desværre ikke ydes nogen garanti/erstatning på standen af planter, da det er levende organismer vi arbejder med og der kan opstå patogene situationer eller force majeur, som vi ikke er herrer over. Men vi har kun meget få problemer generelt og tilfredse kunder.
Al opbevaring af planter er derfor på eget ansvar.

Bookning af hotelplads og indlevering

Indlevering finder sted, efter at vi har modtaget en mail med jeres navn, adresse, mobil-nummer og antal planter samt ønskelig dato for indlevering, gerne hvilke slags planter. Vi svarer mailen med en indleveringsadresse.
Indlevering kan ske alle lørdage mellem kl. 10 og kl. 15 fra den 22. oktober og frem til om med den 19. november. Vi opbevarer ikke kaktus, sukkulenter, bougainvillea og enkelte andre planter som kræver høj minimum-temperatur. I er velkommen til at skrive, for at høre om alle jeres planter kan opbevares.

Vi afviser syge planter, da vi ikke ønsker at få smittekilder ind.
Prisen er 800 kr. incl. moms for 1 m2 drivhusgulv og som udgangspunkt kan en europalle fylde op til 2 m2.

Afhentning af planter

Afhentning af planter kan arrangeres ved henvendelse på mail. Mængden af planter (antal samt hvor mange europaller der skal anvendes) samt afhentningsadressen skal fremgå af mailen. Ønsket afhentningsuge skal også fremgå. Vi foretager herefter en planlægning, således at kørslen optimeres og vil herefter meddele afhentningstidspunkt. Planterne skal placeres på fortovet på europaller foran adressen. Andet kan eventuelt aftales.

Udlevering

Udlevering vil finde sted fra lørdag 6. maj og alle lørdag herefter i maj, mellem kl. 10 og kl. 15 på indleveringsadressen.

Levering

Levering af planter kan arrangeres ved at meddele ønsket om levering i mail vedrørende afhentning. Vi tager herefter kontakt pr. mail ultimo april 2023 m.h.t. at aftale levering.

Betaling

Opbevaring i drivhus inklusive gødskning, vanding, sprøjtning, lugning samt beskæring koster 800 kr. incl. moms pr. m2. Én pakket europalle fylder, efter udsætning i drivhus, optil max 2 m2. Der skal som minimum betales for 1 m2. Betalingsbetingelser netto kontant ved indlevering af planterne.
Afhentning af planter koster i Århus; nord for Århus Å; 400 kr. for den første palle, 150 kr. for palle nr. 2 og 100 kr. for alle efterfølgende paller.
Afhentning af planter koster i Århus; syd for Århus Å; 300 kr. for den første palle, 125 kr. for palle nr. 2 og 100 kr. for alle efterfølgende paller.
Alle priser vedrørende afhentning og levering af planter er incl. moms.
Afhentning af planter i Odder og Skanderborg kommuner er samme pris som for Århus nord.
Betalingsbetingelser er netto kontant, hvilket medfører at betaling for opbevaring samt transport skal være gennemført inden afhentning, hvis ikke andet er aftalt.
Ved levering af planter gælder samme priser og betingelser som for afhentning.
Betaling kan finde sted med Dankort, Mobil pay, ved bankoverførsel eller kontant.

NB: Eventuelle spørgsmål kan stilles pr. mail og besvares pr. mail: olavrolskov@mail.dk.